Stödförening för blinda barn rf – kort info

Stödförening för blinda barn rf har under hela 2000-talet fokuserat på att ordna semestrar för synskadade barn och deras familjer. Verksamheten som ordnas av föreningen är avgiftsfri för deltagaren. I kortare semestrar ingår helpension och i längre halvpension. Utgifterna för användning av egen bil på semestern står familjen själv för.

Under semestern har familjen möjlighet att få nya erfarenheter och tillbringa tid i naturen. Till buds står idrotts-, natur-, kultur- och stugsemestrar av olika längd. Semesterverksamheten pågår året runt. Föreningens semester ordnas för högst två familjer och verksamheten planeras alltid med beaktande av familjens önskemål. Vid behov finns en handledare/assistent och hjälpmedel för att underlätta vistelse i naturen. Föreningen kan även ordna stugsemester för att familjen ska kunna tillbringa tid tillsammans. Under en stugsemester skaffar och tillreder familjen själv sin mat.

Föreningen ordnar även samarbetsevenemang. Närmare information finns i evenemangskalendern. Under evenemangen är det möjligt att bekanta sig med en ny hobby eller pröva på att röra sig i naturen med hjälp av hjälpmedel eller bekanta sig med naturen tillsammans med en guide.

Semestrarna är avsedda för familjer med ett synskadat eller multihandikappat synskadat barn under 16 år och som har nytta av en skräddarsydd semester. Ansök om semester genom att fylla i en blankett för familjesemester.

Mer information får du av verksamhetsledaren på info (at) sokeainlastentuki.com eller genom att ringa verksamhetsledaren Maarit Törmikoski-Hampf, gsm 045 261 9400.